شعر و ترانه http://azarzamani.mihanblog.com 2018-12-18T09:29:36+01:00 text/html 2018-11-23T21:59:57+01:00 azarzamani.mihanblog.com azar zamani زیبا تر از آنی...... http://azarzamani.mihanblog.com/post/2277 <font size="4">ای شعر وغزل های تو تا مهر رسیده</font><div><font size="4">کال است هنوز میوه ی ، عشقت نرسیده</font></div><div><font size="4">عشق تو هوا خواه کدامین غزل ماست</font></div><div><font size="4">چشمان من واشک &nbsp;تو وآب دو دیده</font></div><div><font size="4">زیبا تر از آنی که رهایت کنم ای دل</font></div><div><font size="4">کس مثل توزیبا تر از این ماه ندیده</font></div><div><font size="4">با اینکه دلم خون جگر خورده از این غم</font></div><div><font size="4">من ماندم وسیب لب سرخ تو ،نچیده</font></div><div><font size="4">دادم غزلی خوشه ی انگور گرفتم</font></div><div><font size="4">یک کوزه شراب از می شیراز خریده</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><br></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"><br></font></div> text/html 2018-11-23T21:45:59+01:00 azarzamani.mihanblog.com azar zamani بگذار عاشقانه ...... http://azarzamani.mihanblog.com/post/2276 <font size="4">بگذار عاشقانه تماشا کنم تو را</font><div><font size="4">یک لحظه بی بهانه تماشا کنم تو را</font></div><div><font size="4">من بی دلیل دل به امید تو بسته ام</font></div><div><font size="4">بگذار صادقانه تماشا کنم تو را</font></div><div><font size="4">.......</font></div><div><font size="4">ادامه دارد<br></font><div><br></div></div> text/html 2018-11-23T20:29:19+01:00 azarzamani.mihanblog.com azar zamani برای امام مهربانی ها http://azarzamani.mihanblog.com/post/2275 <font size="5">چقدر در بزنم سوی بی خیالی ها</font><div><font size="5">گمان کنم خبری هست در این حوالی ها</font></div><div><font size="5">چقدر سر بگذارم به گوشه ی دیوار</font></div><div><font size="5">وسهم من بشود بغض بسته بالی ها</font></div><div><font size="5">حضورسبز تو در دشت آهوان زیباست</font></div><div><font size="5">چریده آهوی چشمت میان شالی ها</font></div><div><font size="5">چقدر زایر گریان میان صحن شماست</font></div><div><font size="5">چه با صفا شده اینجا نگاه قالی ها</font></div><div><font size="5">من از جنوب غزل های زرد آمده ام</font></div><div><font size="5">کمی ببار به سر سبزی شمالی ها&nbsp;</font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div> text/html 2016-10-30T08:12:34+01:00 azarzamani.mihanblog.com azar zamani تک بیتی..... http://azarzamani.mihanblog.com/post/2273 <font size="4">با آنکه شاعریم و غزلباز و می فروش</font><div><font size="4">ساقی بده فرصت پیمانه دست ما</font></div> text/html 2016-10-30T08:09:50+01:00 azarzamani.mihanblog.com azar zamani تک بیتی.... http://azarzamani.mihanblog.com/post/2272 <font size="4">غزل به نام تو آغاز می کنم امشب</font><div><font size="4">چه شد که لب زسخن بستی ای خدای غزل</font></div> text/html 2016-10-30T07:46:41+01:00 azarzamani.mihanblog.com azar zamani تک بیتی.... http://azarzamani.mihanblog.com/post/2271 <font size="4">حکایت من و شبهای بی تو بودن ها</font><div><font size="4">شبیه سردی یلدای هر زمستان است</font></div> text/html 2016-10-30T07:35:12+01:00 azarzamani.mihanblog.com azar zamani غزل....... http://azarzamani.mihanblog.com/post/2270 <font size="4">تویی زیبا ترین حسی که من در شعر خود دارم</font><div><font size="4">به روی گونه ی زردم همیشه اشک میبارم</font></div><div><font size="4">اگر با گریه می خندم دلیلش را تو می فهمی</font></div><div><font size="4">تو را من با تمام گریه ها یم دوست میدارم</font></div><div><font size="4">اگر از بین گلها باغ عشقت را نمی چینم</font></div><div><font size="4">برای آنکه در باغم فقط عشق تو می کارم</font></div><div><font size="4">...........</font></div><div><font size="4">..............ٔ......</font></div><div><font size="4">نگاه شرقی چشمت مرا دیوانه میسازد</font></div><div><font size="4">نگاهم کن عزیزمن که از دیوانه بیزارم</font></div> text/html 2016-10-30T07:30:15+01:00 azarzamani.mihanblog.com azar zamani تک بیتی..... http://azarzamani.mihanblog.com/post/2269 <br><div><font size="4">دریا به دریا با نگاهت آب دادی</font></div><div><font size="4">وقتی تمام تشنگی را تاب دادی</font></div> text/html 2016-10-30T07:10:52+01:00 azarzamani.mihanblog.com azar zamani زیر بارون ...گویش شیرازی http://azarzamani.mihanblog.com/post/2268 <font size="4">وقتی دوتایی زیر بارون بودیم</font><div><font size="4">خیس خیابونای پریشون بودیم</font></div><div><font size="4">انگاری دلهای ماهم صبر ندوشت</font></div><div><font size="4">وقتی که آسمون دیگه ابر ندوشت</font></div><div><font size="4">ماه می اومد تو آسمون دوباره</font></div><div><font size="4">میریخت رو موهات پولک ستاره</font></div><div><font size="4">هیشکی بجز ما زیر بارون نبود</font></div><div><font size="4">لونه ی کفترا پر از دون نبود</font></div><div><font size="4">........</font></div><div><font size="4"><br></font></div> text/html 2016-10-08T13:25:01+01:00 azarzamani.mihanblog.com azar zamani دو بیتی..... http://azarzamani.mihanblog.com/post/2266 <font size="4">سه تار از هر چه بهتر می نوازد</font><div><font size="4">چقدر خوب ومعطر می نوازد</font></div><div><font size="4">دل من ساز خود را کوک کرده</font></div><div><font size="4">که چشمان مرا تر می نوازد</font></div> text/html 2016-10-08T13:22:47+01:00 azarzamani.mihanblog.com azar zamani دو بیتی..... http://azarzamani.mihanblog.com/post/2265 <font size="4">ترا بر بوم &nbsp;دل تصویر می کرد</font><div><font size="4">همیشه خواب من تعبیر می کرد</font></div><div><font size="4">دلم ایکاش درد عاشقی را&nbsp;</font></div><div><font size="4">میان دفترم تکثیر می کرد</font></div> text/html 2016-10-08T13:16:00+01:00 azarzamani.mihanblog.com azar zamani غزل... http://azarzamani.mihanblog.com/post/2264 <font size="4">دلتنگ دو چشمانت در پنجره ها بودم</font><div><font size="4">عین دل تنهایم در خاطره ها بودم</font></div><div><font size="4">تصویر تو در آنجا در گوشه ی ایوانم</font></div><div><font size="4">انگار غریبانه با عکس شما بودم</font></div><div><font size="4">یک قصه ی تکراری عاشق شدن شاعر</font></div><div><font size="4">آشفته ودیوانه با حس خدا بودم</font></div><div><font size="4">........</font></div> text/html 2016-10-07T07:39:55+01:00 azarzamani.mihanblog.com azar zamani جیران.... http://azarzamani.mihanblog.com/post/2261 <font size="4">بر گرد از صحرا دلم تنگ است جیران</font><div><font size="4">اینجا بدون تو غم وجنگ است جیران</font></div><div><font size="4">بر گرد تا یک بار دیگر در کنارت</font></div><div><font size="4">وقتیکه بی پروا دلم تنگ است جیران</font></div><div><font size="4">بگذار تا بویت کنم گل های صحرا</font></div><div><font size="4">تاول زده پای دلم لنگ است جیران</font></div><div><font size="4">گل های چین دامنت مانند صحرا</font></div><div><font size="4">در لابلای گل چرا سنگ است جیران&nbsp;</font></div><div><font size="4">هی کن تمام آهوان چشم مستت</font></div><div><font size="4">بر گرد از صحرا دلم تنگ است جیران</font></div> text/html 2016-10-07T07:21:35+01:00 azarzamani.mihanblog.com azar zamani فنجان لبت.... http://azarzamani.mihanblog.com/post/2256 <font size="4">باید که شب شعر مهیا شده باشد</font><div><font size="4">تا حلقه ی گیسوی تو یلدا شده باشد</font></div><div><font size="4">ایکاش که قبل از شب بارانی پاییز</font></div><div><font size="4">یک ابر پر از حادثه پیدا شده باشد</font></div><div><font size="4">آنگاه من از قهوه ی چشمان تو نوشم</font></div><div><font size="4">فنجان لبت محو تماشا شده باشد</font></div><div><font size="4">می ترسم از این شعر که رسوا کند آخر</font></div><div><font size="4">فردا که دو چشمان &nbsp;تو دریا شده باشد</font></div><div><font size="4">....</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"><br></font></div> text/html 2016-10-06T08:10:11+01:00 azarzamani.mihanblog.com azar zamani گیسوی شرابی.... http://azarzamani.mihanblog.com/post/2255 <font size="4">روی شانه جاری کن گیسوی شرابی را</font><div><font size="4">لحظه ای نگاهم کن تا دوچشم آبی را..</font></div><div><font size="4">........</font></div><div><font size="4">من شبیه خواجه ی راز تو شبیه شاخه نبات</font></div><div><font size="4">قسمت میدهم عزیز دلم تو بزن فال انتخابی را</font></div><div><font size="4">.....ادامه</font></div>