تبلیغات
شعر و ترانه - مطالب آذر 1397
شنبه 3 آذر 1397

زیبا تر از آنی......

   نوشته شده توسط: azar zamani    

ای شعر وغزل های تو تا مهر رسیده
کال است هنوز میوه ی ، عشقت نرسیده
عشق تو هوا خواه کدامین غزل ماست
چشمان من واشک  تو وآب دو دیده
زیبا تر از آنی که رهایت کنم ای دل
کس مثل توزیبا تر از این ماه ندیده
با اینکه دلم خون جگر خورده از این غم
من ماندم وسیب لب سرخ تو ،نچیده
دادم غزلی خوشه ی انگور گرفتم
یک کوزه شراب از می شیراز خریده


شنبه 3 آذر 1397

بگذار عاشقانه ......

   نوشته شده توسط: azar zamani    

بگذار عاشقانه تماشا کنم تو را
یک لحظه بی بهانه تماشا کنم تو را
من بی دلیل دل به امید تو بسته ام
بگذار صادقانه تماشا کنم تو را
.......
ادامه دارد


جمعه 2 آذر 1397

برای امام مهربانی ها

   نوشته شده توسط: azar zamani    

چقدر در بزنم سوی بی خیالی ها
گمان کنم خبری هست در این حوالی ها
چقدر سر بگذارم به گوشه ی دیوار
وسهم من بشود بغض بسته بالی ها
حضورسبز تو در دشت آهوان زیباست
چریده آهوی چشمت میان شالی ها
چقدر زایر گریان میان صحن شماست
چه با صفا شده اینجا نگاه قالی ها
من از جنوب غزل های زرد آمده ام
کمی ببار به سر سبزی شمالی ها