تبلیغات
شعر و ترانه - مطالب مهر 1393
دوشنبه 14 مهر 1393

مثنوی ....

   نوشته شده توسط: azar zamani    

 بـگذار شــــاعرانه نـــگاهت کنم کمی
بگـــــذارعاشقـــــانه ببوسم تـــرا دمی
 
بانوی عشق قصه ی زیبای بی بدیـــل
چـــــابک سوار ویکه زنی مثل مرد ایل

ای نغمه های شعر تو زیبایی غـــــزل
لبخند هـای روی لبت طعمی از عسل

......................................................
......................................................

خاموش مـــــانده  لبت بی صدا چــرا
از کوچ این قبیله چـرا مانده ای جـــدا
ادامه ...


ادامه مطلب

دوشنبه 14 مهر 1393

تک بیتی...

   نوشته شده توسط: azar zamani    

 مشتاق خنده های تـوام یک لبی بخند
دل را مکن اسیر خــــودت بی سبب مرو


ادامه مطلب

دوشنبه 14 مهر 1393

غزلی تازه....

   نوشته شده توسط: azar zamani    

 نگاه کن به دو چشمی که کرده جادویت
هـــوای دره خوش است با صدای آهویت
دلم هوای تــو دارد دلی که آشفته است
که بــــاز پـــــر بـگشاید دمی به پهلویت
مــــــرا بـه نـاز دو زلفت مگر بــــدام آری
رهـــــا مکن تـو زشانـــه کمند گیسویت
دوباره سر خوشم از عطر نازها ودلبریت
مــــرا فریب مـــده با هـــوای ابـــــرویت
خیـــال من همه شب در نگاه تو آمیخت
نگاه کن به دوچشمی که کرده جـادویت


ادامه مطلب