تبلیغات
شعر و ترانه - مطالب مرداد 1393
پنجشنبه 16 مرداد 1393

که جز حدای .....

   نوشته شده توسط: azar zamani    

بیا به خلوتم ای آخـرین ستاره ی من

اگرچه وضع من ودل زیاد جــالب نیست

بیا کنار غــــزل هـــــــای من دمی بنشین

که جز خدای من امشب کسی مواظب نیست

ادامه


پنجشنبه 16 مرداد 1393

تک بیتی...

   نوشته شده توسط: azar zamani    

این است ماجرای من وقــاب چشم تو

دنیای دیگریست در آن خواب چشم تو


سه شنبه 7 مرداد 1393

شعر شرمنده نگاه تو بود...

   نوشته شده توسط: azar zamani    

شعر شرمنده ی نگاه تو بـود

موج دریا وچشم طوفـــــانی

حتم دارم که عاشقی امروز

شعرهای مرا تو میخـــوانی

 

حافظ شعرهای من باش و...

یک تفال به خواجه باید زد

(درد عشقی چشیده ام که مپرس)

فـــال من خوب آمده یا بـد.؟

 

مست تصویر صورتت هستم

شاه بیت لبت شبیـه عسل

خنده هایت به طعم باران است

گریه هایت دوبیتی است وغزل

 

اشکهایت به تنــــدی باران

آسمان گریه اش نمی آیـد

گونه ها داد میزنندبـــــاران !!

رود ها تشنه تر کمی شاید....

 


سه شنبه 7 مرداد 1393

عاشق ترین .....

   نوشته شده توسط: azar zamani    

عـاشق تـــرین مردمــان روزگـــــارم

بـا یک نگاه دزدکی هــــم سازگــــارم

ساکت ترین عاشق که میگویند منم من

درد آشنـــــا بـــا چشم هــــــــای بیقرارم

ادامه ....


سه شنبه 7 مرداد 1393

اجابت دستان تو....

   نوشته شده توسط: azar zamani    

من از اجابت دستان تو چنان مستم

که واژه واژه زشعرم شراب میریــزد

کنـار بــــــاغ ارم سروهــــای آزادی

ز جــوی هـای روانش گلاب میریـزد

بعمق چشم سیاهت چنان فرو رفتم

که از تمـــــام تنـم اضطراب میریـزد

ادامه ....