تبلیغات
شعر و ترانه - مطالب تیر 1393
جمعه 20 تیر 1393

زلف ترت را...

   نوشته شده توسط: azar zamani    

یکبار دیگر شــانــه کن زلف تـــرت را

در من بسوزان شعله های باورت را

تو مثل دریــــــایی ومن طوفانی تـو

در آبــــی دریــــا بزن بال وپـــرت را

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

آن روز زیبا را نکــــردم من فراموش

وقتی که کردی دست من انگشترت را

 

 

 

 


جمعه 20 تیر 1393

زیارت چشمان تو ....

   نوشته شده توسط: azar zamani    

مـن از زیــارت چشما ن تو چنــــان مستم

که جرعه جرعه زشعرم شراب می نوشم

تو میــــرسی ومــــن از دور منتظر هستم

زخنده هـــــای قشنگت گلاب مینوشـــــم

.......................................................

.......................................................

.........................................................

.....................................................

دلم بـــرای تـــــو یک ذره شد نمی آیی ؟

ز سجده های تو امشب صواب مینـوشم

 


جمعه 13 تیر 1393

بگذار بگویم غزلی .....

   نوشته شده توسط: azar zamani    

بگـــذار بگویـم غــزلی تازه بـرایت

وقتی که خــدا میشنودنـــاز صدایت

بگذار که بر شانه ی تو سر بگـــذارم

من باشم وشب باشد وگیسوی رهـایت

بگــذار بماننـد همه عـــــاشق ومعشوق

آرام بگیـــــرنــد از آن مــوج دعـــایت

.............................................

...........................................

.........................................

.....................................

دیروز که من بـودم وآواز سه تـارت

امروز تو رفتی وبجا مانده صدایت

 

 

 


دوشنبه 9 تیر 1393

دوبیتی....

   نوشته شده توسط: azar zamani    

خدایا بـاز کن امشب در عشق

مـرا لبریز کن از بــــــاور عشق

اگر یکبـــار دیــگر بشکنـــه دل

ببارم اشک از چشم تر عشق


شنبه 7 تیر 1393

صبح بندر...

   نوشته شده توسط: azar zamani    

دوچشمت شرجی وتــــر نازنینم

گل لب هــات معطـر نــــازنینـــم

تـــو و مـــوج بلنـــــــد گیسـوانت

شبیــــه صبــح بنـــــدر نــازنینــم


سه شنبه 3 تیر 1393

دوبیتی .....

   نوشته شده توسط: azar zamani    

من وتو مثل خـــورشید غـــروبیــــم

دلامون سرد ولی باهم چه خوبیـم

اگـــرچه یــه کمی تلخیم بـا هــــم

بـــه شیرینی حلـــــوای جنــوبیــم


سه شنبه 3 تیر 1393

دوبیتی...

   نوشته شده توسط: azar zamani    

 چه بـــوی نـاز دارد شعرهــــایت

دوبیت ایجــــــاز دارد شعرهــایت

کنار خواجه ی رازهم که باشی

هنـــوز آواز دارد شعـــرهـــــایت