تبلیغات
شعر و ترانه - مطالب آذر 1392
شنبه 30 آذر 1392

یه مردم بعضی وقتا کم میاره .....!!

   نوشته شده توسط: azar zamani    

یــه مردم بعضی وقتا کــــم میاره

چرا ؟ چـون گریه هم عیبی نداره

یه مردم بعضی وقتا عاشقونـــــه

دلش میخــــواد روشونه سر بزاره

یه مردم بعضی وقتا نا تـــوونــــه

دلش میخــــواد مث ابرا ببــــــاره

میگن یه زن پراز احساس و عشقه

وجــــود با صفاش شادی میــــاره

یه مردم با صفا میشه ..نمیشه..؟

برای عاشقی هــــــا بیقــــراره

یه مردم گاهی وقتا بی وفایــــه

جلو عشقش نمی خواد کم بیاره

دلم می خواد همیشه مردای مـا

همیشه با وفـــــاباشن خــــدایا


شنبه 30 آذر 1392

آهسته بزن در......

   نوشته شده توسط: azar zamani    

از راه درست گرتو بیایی خطــــری نیست

زیرا که در این شهر دگـر رهگذری نیست

بازیچه تقـــــدیر شدی حیف از این عشق

در روی زمین دلبری مثل تو پـــری نیست

خوش میگذرد گــــر شب یلـــــدا تو بیایی

در خانه ی ما در شب یلدا سحـری نیست

خورشید که از مشرق چشم تو طلوع کرد

آهسته بزن در که در این کوچه دری نیست

یک روز پدر گفت که عاشق مشو هرگــــز

دیدم که در این راه بجـز چشم تری نیست

حــالا دل من منتظــــر هیچ کسی نیست

دیـدم که در این کوچه زن منتظـری نیست

گــــر فکر کنی آخــر این قصه چگونه است

پایان غم عاشقی جـــز دربـــــدری نیست..!!

 


شنبه 30 آذر 1392

یلدا مبارک....

   نوشته شده توسط: azar zamani    

       عمرتان به بلندای شب یلدا

یـــــــــــلدا  مبارک


شنبه 30 آذر 1392

تک بیتی....

   نوشته شده توسط: azar zamani    

ابـــرها بایـــد ببارد بـــر سرت

تا ببینی کلبه ای ویرانه است


جمعه 29 آذر 1392

زنی شادو خوش آواز...

   نوشته شده توسط: azar zamani    

زنی شاد وخـوش آواز وخوشــالم

زدست عاشقی هـــرگز ننــــالـم

شکستـم صخره  ها را مثل امواج

به روی مـوج هـا افتـاده فــــالــــم


جمعه 29 آذر 1392

دلم زندانی است....

   نوشته شده توسط: azar zamani    

پشت چشمانش دلم زندانی است

مثل بغض کهنـه ای پنهــانـی است

با بهـاری خـوشه هایــم سبز شـد

زیـــــر داس بی امان قربانی است

ادامه دارد


جمعه 29 آذر 1392

دو بیتی....

   نوشته شده توسط: azar zamani    

دوچشمونت قشنگه مثل مهتاب

شبیـــــه لذت زیبـــــایی خـواب

نگاهت می کنم شایــد بفهمی

نگاهی عاشقونه خــوب ونـا یاب


جمعه 29 آذر 1392

آذر ......

   نوشته شده توسط: azar zamani    

نشیند بر دلم افکار آذر

چنان مستم کند اشعا ر آذر

قسم بر رب بی همتای واحـد

بـــود پــــروردگـــــارم یـــــار آذر

نــه تنهــا شعرهایش دلنشین است

قیــــــــــــامت می کنـــــد آثـــــــار آذر

هزاران بـــــار بـــایـــــــــد آفــریــــن گفت

بــــــه  تـــــو احسن هـــــــزاران بـــــار  آذر

همیشـــــه یـــــاد ونـــــامت جــــاودان بـــــــاد

که گفتـــــــــا ایـــــن سخــــن (معمــــــــار ) آذر

        (  از لطف دوست خوبم جناب آقای معمار سپاسگزارم )

 


جمعه 29 آذر 1392

دو بیتی......

   نوشته شده توسط: azar zamani    

غزل در من دوباره پـــــا گرفته

غـم عشقت دوباره جــا گرفته

بیـا تـــا سبز باشه باغ گلهـــا

کنار تـو دلــــم تو معنــا گرفته


جمعه 29 آذر 1392

مناجات با معبود.....

   نوشته شده توسط: azar zamani    

الهی مرغکی پـــر بسته ام مـــن

که از بند دلــم بگسسته ام مـــن

الهی نــــــــام تــــو ورد زبــــانــم

نگاه کن بال وپر بشکسته ام مـن

الهی هـــرچــه دارم از تــــو دارم

بــــدون تو غریب  وخستـه ام من

الهی عاشقـــــی دیــــوانه حالـم

به گـــرد عشق تو پیوسته ام من

رهایــم کن از این دنیــــای خاکی

که از بند دلــــم بگسسته ام من

 

 


جمعه 29 آذر 1392

شعر وغزل...

   نوشته شده توسط: azar zamani    

دوباره شعر وغزل ریشه کرده در سخنـم

گرفته شعله ی عشقی تمــام پیرهنــم

خــــدا کند تو نبینی که بعــد رفتن تــــو

نشسته تیـــر نـگاهت دوبــاره بر بــدنم

چه شعرها که نگفتم بخـــاطرت امشب

منم کبـــــوتر عاشق هــــوای پر زدنــم

چه زخمه ها که زدی بر سه تار غمگینم

هزار طعنه ی به بد خواه میـــزند دهنــم

به داغ عشق تو هر لحظه میزنم فـــریاد

گــــرفته شعله عشقی تمام پیرهنـــم

 


جمعه 29 آذر 1392

شهر من شهر قشنگ شیراز....

   نوشته شده توسط: azar zamani    

شهر من ای تـــو تمـــــام ایـــران

مــدفـــــن پـــاک دلان وشیــــران

مردمــانت تشنه ی شعر وغـــــزل

تشنه ی یک جرعه از شیر وعسل

مــدفن شاهچـــــراغت چشم من

در مثــــل ها شهره ی اهل سخن

شهر من ای سر زمین عــــاشقان

لاله های سرخ وپاکت بی نشــان

مردمــــانت مهربان وبــــــا صفــــا

دور بــــاشد از تو هر رنگ وریـــــا

شهر من ! ای شهر نارنج وبهـــار

شهر من! ای از تو آبـــاد وقـــــرار

کوچه هایت بوی یــاس واطلسی

تو به فــریــــاد شب شعرم رسی ؟

باغهــــایت غرق نور وغرق شـــور

چشم بد خواهان همیشه از تو دور

محفل انس تمــــام شــــاعـــــران

بارگـــــــاه عشق وشور عاشقـــان

شهــــر  شعــــر وسخن پـــر آواز

شهــــــر من شهـــرقشنگ شیراز

 

 

 

 


پنجشنبه 28 آذر 1392

اندوه نهان.....

   نوشته شده توسط: azar zamani    

گرچــه انـــدوه نهان دارد دلــم

غنچه هــای مهربـــان دارد دلم

در میــان فلب پـــاک وبی ریـــا

یک صفـای بیکــران دارد دلــــم

زخم هـــایـــم از گـل داغ شما

تیــــرهای آن چنان دارد دلــــم

عاشقی گمنام هستم در زمین

زخمی از جنس زمــان دارد دلم

چون کبوتــر در هــوای عاشقی

در کنـــارت آشیــــان دارد دلــم

در دلــم آتشفشان آتش است

شعـــله در آتشفشان دارد دلـم

هــر کجا رو میکنم آنجــــا تویی

ناله ها  تا آسمــــان دارد دلـــم

 


پنجشنبه 28 آذر 1392

گنجشکها....

   نوشته شده توسط: azar zamani    

چشم هایم کبوتر می شوند...

دستهایم خاکستر

وگنجشکها به دنبال

دانه ای

در کف

دستهای

مرده ام.....!!


پنجشنبه 28 آذر 1392

زنی مچاله می شود....

   نوشته شده توسط: azar zamani    

زنی مچاله می شود...

غزل می میرد

وشاعران

بر تابوت مثنوی ها

می نویسند:

می روی از کنار من

برده ای تو قرار من

......


تعداد کل صفحات: 5 1 2 3 4 5