تبلیغات
شعر و ترانه - مطالب بهمن 1392
چهارشنبه 30 بهمن 1392

همه ی دار و ندارم....

   نوشته شده توسط: azar zamani    

روزگاری همه ی دار ونــدارم تـو شدی

منکه امروز ببین دل نگــران آمــــده ام

گله از هیچ کسی نیست که بد اقبـالم

گلـه این است که با دلشدگان آمده ام

ادامه دارد


جمعه 25 بهمن 1392

امروز گذر کردی....

   نوشته شده توسط: azar zamani    

امـروز گـــذر کردی از کوچه ی شیدایی

تـــا باز ببینی تو درد وغــــم تنهــــایی

هــر چنـــد که بی تابی آزرده وبیماری

رفته است از این کوچه دریا دل رویایی

با حس غـــــزل آمد یکباره دلم لــرزید

وقتی که ببیند مــــاه از گنبد مینـــایی

با فصل پر از گلهـا با یک سبد از غنچه

پیـــداست که میداند اوهم غم تنهایی

دل از خم گیسویت می پیچد ومینـالد

آنشب که گذر کردی با صورت زیبــایی

 


جمعه 25 بهمن 1392

وقتی برایم میفرستی یک سبد گل....

   نوشته شده توسط: azar zamani    

امشب شبیه اشک از چشمت رهـایم

میــخواهمت ای بهتـرین لحظه هـــایم

وقتی برایم می فرستی یک سبد گل

گم می کنم از بوی تو من دست وپایم

آغـاز روزی اینچنین سـرشار از عشق

پــــایـــان نــدارد داستان وماجــــــرایم

تصویـــــرعکس مبهمی بــر روی دیوار

بایـــــد ببینی حــــال من را از صدایـم

یادش بخیر آن روزهـــای با تو بــــودن

دنیــای من بودی تو هم بعد از خدایم

از خاطرات سال هــــا چیـــزی نمانده

جــز دفتــــر شعــــری که آوردی برایم!!

 


جمعه 25 بهمن 1392

پدر آمد....!!

   نوشته شده توسط: azar zamani    

دستی از آستین بــدر آمـــد

نکنــــد بـــازهم پــــدر آمــد؟!

نکنـد بعــــد سال هـا دوری

رفتـــــه اما چه بی خبر آمـد

نکنــد عاطفــــه فرو ریـــــزد

از دودستی که در سحـر آمد

تشنه ام تشنـه ی نگاهی که

دست ودل باز از سفر آمــــد

پــــدر از شوق دیــــدن رویت

شعرهــــایم دوبـاره تر آمــــد

کودک دل بهــــانه می گیـــرد

نکنـــــد باز هم پــــدر آمـــــد؟!

                        به پدر هایی که در بین ما نیستند اما یادشان همیشه خواهد بود

                                       روحشان شاد

 


دوشنبه 21 بهمن 1392

دوبیتی شهادت..

   نوشته شده توسط: azar zamani    

شهادت لحظه ی آغـــــاز او بود

پریـــــــدن تا خــــدا پرواز او بود

به هنگـام شهـــادت عاشقــانه

خــــدا هم در پیش همراز اوبود

 


دوشنبه 21 بهمن 1392

بید مجنون.....

   نوشته شده توسط: azar zamani    

باید سرنوشت

دستهای لرزانم را با..

دستهایت گره بزنی

باید بباردتا آهسته

اشک...

از شانه ی بید مجنون

آرام سرم را

    پایین اندازم

از شرم چشمانت....!!!

 

 


دوشنبه 21 بهمن 1392

هر گز به دلم سخت نگیرم ......

   نوشته شده توسط: azar zamani    

چشمم به غزلهای تو یکباره که خشکید..!

تازه لب مـــن حـل معمای تــــو را دیــــد

هــر چند گــــرفتار تو شد مثل گذشتـــه

از دست عزلهای تو وجد آ مد وپیچیـــــد

ادامه دارد


دوشنبه 21 بهمن 1392

ترسم که اشک......

   نوشته شده توسط: azar zamani    

ترسم که اشک شعله شود در جفای تو

تـــا یک شبی  دوبـــاره بیفتد به پای تـو

ترســـم که آه ! بی پر وبالـم کند شبی

مثل کبوتــــری که بمیــــرد بـرای تــــو

ادامه دارد


جمعه 18 بهمن 1392

نمی خواهم بمیرم.....

   نوشته شده توسط: azar zamani    

نمی خواهم بمیرم..

مرگ را دوست ندارم..!

میخواهم قبل از ظهر

چایم را با هل ونعناع

صرف کنم.!

میخواهم به هایپر استار بروم

وبعد......

از پشت پنجره

به مرد نارنجی پوشی که..

هر روز برایم دست تکان می دهد .

از جیب هایم

عشق را هدیه کنم...!!

    میخواهم  عصر شعر داشته باشم

      روی چمن های حافظیه

   با توریست های چینی

 روی دیوار چین راه بروم..

     ........

مرگ را دوست ندارم

میخواهم چایم را تمام کنم

    راه درازیست ......

تو میدانی از کجا شروع میشود..؟؟؟

مرگ را دوست ندارم

وقتی سوت پایان را می زنند..!

نه نه ! باید بروم

شاید غزل اخرم را نگفته باشم....!!

 فرصتی نیست تا چمدانها را بست...!!!

 

 

 


جمعه 18 بهمن 1392

یاس ارغوان....

   نوشته شده توسط: azar zamani    

بسکه اندوهی گران دارد دلــم

دردهـای بی امـــان دارد دلــم

با تمـــام روز هـــا بیگـــانـه ام

خانه ای در آسمـــان دارد دلم

در میان سینه ام خمی عمیق

زخمی از جنس زمان دارد دلم

پای دیـــواری که یاس ارغوان

جوی آبــی آن چنان دارد دلم

همصدا با شعر هایم این غرل

واژه واژه داستان دارد دلــــم

خاطری از عشق دارد یاد تـو

کوهـی از راز نهـان دارد دلم !

 


جمعه 18 بهمن 1392

روز تولد....

   نوشته شده توسط: azar zamani    

      امروز تولد دوست خوبمان آقای میلاد حیدری است  بهشون میگیم : تولدتون مبارک باشه الهی صد ساله بشید

 

تو سبزترین فصل خدا روی زمینی

بی روی تواین باغ ندارد که صفایی        تولد تون مبارک باشه

                                                                


سه شنبه 15 بهمن 1392

پدرم....

   نوشته شده توسط: azar zamani    

آرام گرفته در آغوش خاک

پدرم..!

یادم می آید

 که با دردهای

زمین همسفر ستاره ها شدی

تو دلی داشتی

پاک وزلال

که هرشب خواب دخترکان را تعبیر می کرد

بارها دیده بودم

که باوضو نسیم سبز عشق را بخانه می آوردی..!!

پدر ساده گی ات

را می گویم

مثل اطلسی های باغچه مان

خوشبو

وچه زود غزل خداحافظی را

برای دخترانت....

آرام

آرام  خواندی !

پروازت سبز باد...!!!


سه شنبه 15 بهمن 1392

حضرت خورشید...

   نوشته شده توسط: azar zamani    

حضرت خورشید امروز سخت گرما می دهد

مژ ده ی روز دگـــر با صبح فـــــردا می دهد

هر سحــــــر از شوق دیدارت به هنگام نماز

روی دامـــــانم غزلها بوی دریــــــا می دهد

ادامه دارد


سه شنبه 15 بهمن 1392

کبوتر بچه ام .....

   نوشته شده توسط: azar zamani    

آرام می گریم ! صــــدایم در نمی آیــــد

وقتیکه تابـــوت دلـــم بــا سر نمی آیــــد

آن روز ها آنجـا که ترکش هــای عشقت

امـــروز هم ! یک مشت خا کستر نمی آید

یــــادش بخیـــــر آن روزهـای آتش وخـون

دیگر کبــــــوتر بچـــــه ام بی پـر نمی آیـد

یـک دفتر شعـــر وغزل در گوشه ی سنگـر

دیگــــر صدای شعـــــرهای تــر نمی آیــد

حـالا بخنـــد ای روح سبز آسمــــــانــــی

دیگر کسی با دست نیلوفــــر نمی آیــــد

 


سه شنبه 15 بهمن 1392

تقدیم به برادرم....

   نوشته شده توسط: azar zamani    

قفس پرنده ها را فراموش نمی کند

پاییز

زمستان

بهار

شکوفه های نسترن

یاسهای روی دیوار

 به تو سلام می دهند..

آسمان

پولک های نقره ایش را خاموش کرده

 صبح رسید..!!

برای من سلامتی

تو

از همه چیز زیبا تر است ....!!!


تعداد کل صفحات: 3 1 2 3