تبلیغات
شعر و ترانه
چهارشنبه 7 خرداد 1393

الماس....

   نوشته شده توسط: azar zamani    

به روی گونه ات یک دانه الماس

کنار پنجـــره یک بـــوته ی یـاس

بـروی شانه ات سر را عـــزیزم

بزارم تـا بــدونی طعم احساس


چهارشنبه 7 خرداد 1393

آبی تر از شبنم....

   نوشته شده توسط: azar zamani    

مــرا آبی تر از شبنم تــو دیــدی

بروی چشم من سـرمه کشیدی

بـرای لحظه ای با مـن نشستن

پـــریــــــدی تا لب بامم رسیدی


چهارشنبه 7 خرداد 1393

زیبا تر از آهو.....

   نوشته شده توسط: azar zamani    

دلم را با خودت یک سو کشیدی

مـــــرا زیبـــاتر از آهــــو کشیدی

به روی گونـه هـای گل انـــــاری

یه خــال وبا دوتــا ابــرو کشیدی


چهارشنبه 7 خرداد 1393

تک بیتی....

   نوشته شده توسط: azar zamani    

دیــروز حضور تــو دوای دل مـــا بـــود

ای مردبه این باغ زمستان زده بر گرد


چهارشنبه 7 خرداد 1393

تک بیتی....

   نوشته شده توسط: azar zamani    

یک روز گذر کرد از این باغ پراز گل

امروز بیا بـاغ دلم بی تو شده زرد


چهارشنبه 7 خرداد 1393

همسفر....

   نوشته شده توسط: azar zamani    

از هر چه غم ودرد بدر خـواهم شد

از دست زمانه دربدر خــواهـم شد

وقتیکـــــه دلم بیادت آرام گــــرفت

با شعر وترانه همسفر خواهم شد


چهارشنبه 7 خرداد 1393

دوبیتی....

   نوشته شده توسط: azar zamani    

نمیدونم چــــــرا بد کردی ای دل

 تموم جاده رو سد کردی ای دل

نمیدونم چــــرا بـا این بدی هات

 میـــون عاشقا قد کردی ای دل


سه شنبه 6 خرداد 1393

دل غم پرور.....

   نوشته شده توسط: azar zamani    

تو شور محشری داری عزیزم

هــــوای دیگـــری داری عزیزم

هنوزم در غـــــم مجــنون تنها

دل غــم پــروری داری عــزیزم

 


سه شنبه 6 خرداد 1393

تک بیتی ...

   نوشته شده توسط: azar zamani    

احساس شعله ها به دوچشمت نمی رسد

گاهی بسور تــــا که ببینی چــــه میکشم

 


دوشنبه 5 خرداد 1393

شب من خیلی غریبه .....!!

   نوشته شده توسط: azar zamani    

روزای من چه سیاهه شب من خیلی غریبه

آسمون بــارون گــرفته از نگاهات بی نصیبه

روی لبهام چه سکوتی یه سکوت سخت وسرده

یه سبد خاطره دارم توی سینه م پـــر درده

تو مث ستاره وشب از نگاه من چـــه دوری

واسه ی دلوا پسی هام همیشه سنگ صبوری

یه شقایقم که ریشه اش اسیر دست زمینه

دلم آسمونــــو میخواد شایــــدم تــو رو ببینه

چتــــر مهربونیاتو روســـــرم بگیـــر دوبــــــاره

اگــــه یه روزی نباشی میمیــرم با یه اشاره

مزه ی شیرین لبهات مث کـــندوی عسل بود

توی دستای قشنگت یه سبد شعر وغزل بود

 


شنبه 3 خرداد 1393

شانه های بی تاب......

   نوشته شده توسط: azar zamani    

در آن شب بی عبـــور مهتــاب نبود

وقتی که گلی میان مـــــرداب نبود

موهـــای تو مانند شب برکه سیاه

عریــــانی شانه های بی تاب نبود


شنبه 3 خرداد 1393

لاله ی بی سر....

   نوشته شده توسط: azar zamani    

دلم می خواست چشم تر نبینم

تـرا چــــون لاله ی بی سر نبینم

دلم میخواست بعد ار آن همه سال

ترا بی نــــــام وبی پیکــــر نبینم


شنبه 3 خرداد 1393

بردوش گرفته ....

   نوشته شده توسط: azar zamani    

با صورت آسمـانی آمــــد مـــولا

با جلــــوه ی مهربانی آمـــدمولا

بردوش گرفتـه نــــان وخرما آری

آهسته وناگهــــانی آمد مــــولا


جمعه 2 خرداد 1393

تک بیتی....

   نوشته شده توسط: azar zamani    

هر زمــان وقتی نــــگاهت می کنم

باعث آرامشی زیبا تر از دنیای من


جمعه 2 خرداد 1393

دل می بری و.....

   نوشته شده توسط: azar zamani    

امشب دل پــاره پــاره هی می شکنی

با چشم شب وستاره هی می شکنی

عاشق شدنت برای من درد سر است

دل می بری ودوبـــاره هی می شکنی


تعداد کل صفحات: 144 ... 5 6 7 8 9 10 11 ...