تبلیغات
شعر و ترانه
جمعه 30 خرداد 1393

یا مهدی.....عج

   نوشته شده توسط: azar zamani    

بی بوی رخسارت بهاری نیست یا مهــــدی

این روزها این جمعه ها را عشق می فهمد


جمعه 30 خرداد 1393

تک بیتی...

   نوشته شده توسط: azar zamani    

اندوه سرد شعرهــــــایم را نمی فهمی ؟

این جمعه ها در شهر ما بدجور دلگیرنـد


جمعه 30 خرداد 1393

برای امام مهربانیها.....

   نوشته شده توسط: azar zamani    

پلاک هشت به مشهد که میرسد آقا

زنی مسافر خسته کـــه آمــــده حالا

وچتــــر خیس نگاهش بیـاد گنبد تــو

بیادحس غریبی که دارد این شب ها

ادامه....


جمعه 30 خرداد 1393

بانو...

   نوشته شده توسط: azar zamani    

شمیم شعر وغزل های تازه ای انگار

هنوز هم که هنوز است با منی بانـو


جمعه 30 خرداد 1393

تک بیتی....

   نوشته شده توسط: azar zamani    

چرا غـــــزال مــــرا طعنــــه میرنی بانــــو

هنوز هم که هنوز است چشم توباماست


جمعه 30 خرداد 1393

دوبیتی....

   نوشته شده توسط: azar zamani    

مرا با آرزوی خود رهـــــا کن

میون عاشقا روزی جــدا کن

بـرای گفتن یک شعــــر تازه

بیا جـانم قیامت هـــا بپا کن


جمعه 30 خرداد 1393

دیر آمدی....

   نوشته شده توسط: azar zamani    

در صبح باز شد دیر آمدی تو

جنون آغـاز شد دیر آمدی تو

صدای پای تو در پشت درها

طنین انداز شد دیر آمدی تو


پنجشنبه 29 خرداد 1393

تک بیتی...

   نوشته شده توسط: azar zamani    

بــــه روی دامنم سر می گذاری ؟

که تا باشی همیشه مهــــربانم


پنجشنبه 29 خرداد 1393

تک بیتی....

   نوشته شده توسط: azar zamani    

بــزن تــــاری کـه تـــــا آرام گیـــــرم

از این آهنگ عشقت کـــام گیــــرم

 


پنجشنبه 29 خرداد 1393

تک بیتی....الی عزیزم

   نوشته شده توسط: azar zamani    

اگر ساحل منم دریا تــــو هستی

نباشی منکه دریـــــــــایی نـدارم

 


پنجشنبه 29 خرداد 1393

تک بیتی....

   نوشته شده توسط: azar zamani    

دو دستم را پراز شعر وغـزل کرد

لبانـــــم را پـراز شهـد عسل کرد


چهارشنبه 28 خرداد 1393

تقدیم به تو ...

   نوشته شده توسط: azar zamani    

سکوت کن

روزنامه ات را کنار بگذار

سیگارت را خاموش کن

چشمهایت را ببند

               فقط مرا ببین

که چقدر دوستت دارم ...!!!

            تولدت مبارک عزیزم

(از کتاب دلتنگی های حوا)


چهارشنبه 28 خرداد 1393

عزیزم تولدت مبارک.....

   نوشته شده توسط: azar zamani    

      با دل من چه کرده ای عاشق بیقرار من

      ای که بهار عشق تو بـرده زمن بهار من

     با دل من چه کرده ای آهوی خوشخرام آه

     از هیجان عشق تو پــــر شده گلعذار من

    موج نگاهت ای صنم شعله زده بجان ودل

    صبر وقـــرار من تــویی ای همه انتظار من

    واژه به واژه شعرمن ترانه ی سکوت توست

    با دل من چه کرده ای عـــاشق بیقرار من

          تقدیم به بهترین همسر دنیا

          به او که دوستش دارم.....!!!!!

          عزیزم تولـــــــدت مبـــــارک


چهارشنبه 28 خرداد 1393

دوبیتی...

   نوشته شده توسط: azar zamani    

نگاهت شعله زد بر تار و پـودم

کجایی ای همه بــود ونبــودم

بزن تــــاری که تا آرام گیــــرم

برایت یک غزل شادی سرودم


سه شنبه 27 خرداد 1393

ناز چشمت....

   نوشته شده توسط: azar zamani    

بیا بــانــاز چشمت غـــارتم کن

پر از عاشق شدن را عادتم کن

میان هر غزل یک تکه دل بـــود

بیا بــــر دار واز غـــم راحتم کن


تعداد کل صفحات: 144 1 2 3 4 5 6 7 ...