تبلیغات
شعر و ترانه
دوشنبه 14 مهر 1393

مثنوی ....

   نوشته شده توسط: azar zamani    

 بـگذار شــــاعرانه نـــگاهت کنم کمی
بگـــــذارعاشقـــــانه ببوسم تـــرا دمی
 
بانوی عشق قصه ی زیبای بی بدیـــل
چـــــابک سوار ویکه زنی مثل مرد ایل

ای نغمه های شعر تو زیبایی غـــــزل
لبخند هـای روی لبت طعمی از عسل

......................................................
......................................................

خاموش مـــــانده  لبت بی صدا چــرا
از کوچ این قبیله چـرا مانده ای جـــدا
ادامه ...


ادامه مطلب

دوشنبه 14 مهر 1393

تک بیتی...

   نوشته شده توسط: azar zamani    

 مشتاق خنده های تـوام یک لبی بخند
دل را مکن اسیر خــــودت بی سبب مرو


ادامه مطلب

دوشنبه 14 مهر 1393

غزلی تازه....

   نوشته شده توسط: azar zamani    

 نگاه کن به دو چشمی که کرده جادویت
هـــوای دره خوش است با صدای آهویت
دلم هوای تــو دارد دلی که آشفته است
که بــــاز پـــــر بـگشاید دمی به پهلویت
مــــــرا بـه نـاز دو زلفت مگر بــــدام آری
رهـــــا مکن تـو زشانـــه کمند گیسویت
دوباره سر خوشم از عطر نازها ودلبریت
مــــرا فریب مـــده با هـــوای ابـــــرویت
خیـــال من همه شب در نگاه تو آمیخت
نگاه کن به دوچشمی که کرده جـادویت


ادامه مطلب

پنجشنبه 16 مرداد 1393

که جز حدای .....

   نوشته شده توسط: azar zamani    

بیا به خلوتم ای آخـرین ستاره ی من

اگرچه وضع من ودل زیاد جــالب نیست

بیا کنار غــــزل هـــــــای من دمی بنشین

که جز خدای من امشب کسی مواظب نیست

ادامه


پنجشنبه 16 مرداد 1393

تک بیتی...

   نوشته شده توسط: azar zamani    

این است ماجرای من وقــاب چشم تو

دنیای دیگریست در آن خواب چشم تو


سه شنبه 7 مرداد 1393

شعر شرمنده نگاه تو بود...

   نوشته شده توسط: azar zamani    

شعر شرمنده ی نگاه تو بـود

موج دریا وچشم طوفـــــانی

حتم دارم که عاشقی امروز

شعرهای مرا تو میخـــوانی

 

حافظ شعرهای من باش و...

یک تفال به خواجه باید زد

(درد عشقی چشیده ام که مپرس)

فـــال من خوب آمده یا بـد.؟

 

مست تصویر صورتت هستم

شاه بیت لبت شبیـه عسل

خنده هایت به طعم باران است

گریه هایت دوبیتی است وغزل

 

اشکهایت به تنــــدی باران

آسمان گریه اش نمی آیـد

گونه ها داد میزنندبـــــاران !!

رود ها تشنه تر کمی شاید....

 


سه شنبه 7 مرداد 1393

عاشق ترین .....

   نوشته شده توسط: azar zamani    

عـاشق تـــرین مردمــان روزگـــــارم

بـا یک نگاه دزدکی هــــم سازگــــارم

ساکت ترین عاشق که میگویند منم من

درد آشنـــــا بـــا چشم هــــــــای بیقرارم

ادامه ....


سه شنبه 7 مرداد 1393

اجابت دستان تو....

   نوشته شده توسط: azar zamani    

من از اجابت دستان تو چنان مستم

که واژه واژه زشعرم شراب میریــزد

کنـار بــــــاغ ارم سروهــــای آزادی

ز جــوی هـای روانش گلاب میریـزد

بعمق چشم سیاهت چنان فرو رفتم

که از تمـــــام تنـم اضطراب میریـزد

ادامه ....


جمعه 20 تیر 1393

زلف ترت را...

   نوشته شده توسط: azar zamani    

یکبار دیگر شــانــه کن زلف تـــرت را

در من بسوزان شعله های باورت را

تو مثل دریــــــایی ومن طوفانی تـو

در آبــــی دریــــا بزن بال وپـــرت را

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

آن روز زیبا را نکــــردم من فراموش

وقتی که کردی دست من انگشترت را

 

 

 

 


جمعه 20 تیر 1393

زیارت چشمان تو ....

   نوشته شده توسط: azar zamani    

مـن از زیــارت چشما ن تو چنــــان مستم

که جرعه جرعه زشعرم شراب می نوشم

تو میــــرسی ومــــن از دور منتظر هستم

زخنده هـــــای قشنگت گلاب مینوشـــــم

.......................................................

.......................................................

.........................................................

.....................................................

دلم بـــرای تـــــو یک ذره شد نمی آیی ؟

ز سجده های تو امشب صواب مینـوشم

 


جمعه 13 تیر 1393

بگذار بگویم غزلی .....

   نوشته شده توسط: azar zamani    

بگـــذار بگویـم غــزلی تازه بـرایت

وقتی که خــدا میشنودنـــاز صدایت

بگذار که بر شانه ی تو سر بگـــذارم

من باشم وشب باشد وگیسوی رهـایت

بگــذار بماننـد همه عـــــاشق ومعشوق

آرام بگیـــــرنــد از آن مــوج دعـــایت

.............................................

...........................................

.........................................

.....................................

دیروز که من بـودم وآواز سه تـارت

امروز تو رفتی وبجا مانده صدایت

 

 

 


دوشنبه 9 تیر 1393

دوبیتی....

   نوشته شده توسط: azar zamani    

خدایا بـاز کن امشب در عشق

مـرا لبریز کن از بــــــاور عشق

اگر یکبـــار دیــگر بشکنـــه دل

ببارم اشک از چشم تر عشق


شنبه 7 تیر 1393

صبح بندر...

   نوشته شده توسط: azar zamani    

دوچشمت شرجی وتــــر نازنینم

گل لب هــات معطـر نــــازنینـــم

تـــو و مـــوج بلنـــــــد گیسـوانت

شبیــــه صبــح بنـــــدر نــازنینــم


سه شنبه 3 تیر 1393

دوبیتی .....

   نوشته شده توسط: azar zamani    

من وتو مثل خـــورشید غـــروبیــــم

دلامون سرد ولی باهم چه خوبیـم

اگـــرچه یــه کمی تلخیم بـا هــــم

بـــه شیرینی حلـــــوای جنــوبیــم


سه شنبه 3 تیر 1393

دوبیتی...

   نوشته شده توسط: azar zamani    

 چه بـــوی نـاز دارد شعرهــــایت

دوبیت ایجــــــاز دارد شعرهــایت

کنار خواجه ی رازهم که باشی

هنـــوز آواز دارد شعـــرهـــــایت


تعداد کل صفحات: 144 1 2 3 4 5 6 7 ...